Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Aanvullende kode 2

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THAKD2 Aanvullende kode 2 1 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een code die per thesaurus een vaste betekenis heeft. Deze betekenis wordt in de algemene beschrijving van de thesauri nader omschreven.

Blanco = geen betekenis


Het veld komt voor in: