Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Bron toedieningsweg thesaurusnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THBRON Bron toedieningsweg thesaurusnummer 4 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de toedieningswegen (thesaurus 1420).
In combinatie met het itemnummer uit deze thesaurus (veld BRONTDW) kan de betekenis worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=BRONTDW, TSNR=THBRON


Het veld komt voor in: