Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Ongewenste groepen - thesaurus 122

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THGRP Ongewenste groepen - thesaurus 122 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de Ongewenste groepen (thesaurus 122).
In combinatie met het itemnummer uit deze thesaurus (veld OGGRP) kan de betekenis worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=OGGRP, TSNR=THGRP


Het veld komt voor in: