Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurusverwijzing soort codering (3001)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THIDSRT Thesaurusverwijzing soort codering (3001) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Het thesaurusnummer van de soort codering bevat altijd de waarde 3001 (TSNR=3001). In combinatie met de soort codering (IDSRT) kan de omschrijving worden opge haald uit bestand 0902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=IDSRT, TSNR=THIDSRT


Het veld komt voor in: