Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Memokode item

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THITMK Memokode item 2 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een unieke code van 1 of 2 letters binnen de thesaurus.

Blanco = geen betekenis.


Het veld komt voor in: