Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Land van herkomst thesaurus nummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THLND Land van herkomst thesaurus nummer 3 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Het thesaurusnummer van de landen bevat altijd de waarde 807 (THLND=807). In combinatie met het land (XALND) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 0902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=XALND, TSNR=THLND


Het veld komt voor in: