Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus nummer bronvermelding

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THMFBB Thesaurus nummer bronvermelding 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de bronverwijzing (thesaurus 2001).
In combinatie met het itemnummer uit deze thesaurus (veld MFBBRON) kan de betekenis worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=MFBBRON, TSNR=THMFBB


Het veld komt voor in: