Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus nummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THMFBP Thesaurus nummer 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de thesaurus uit bestand 902 waarop het item in veld MFBPITNR betrekking heeft.

Voorbeelden:
0040 contra-indicatieaard
2000 lab/meetwaarde


Het veld komt voor in: