Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurusnummer procesreden

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THMFBR Thesaurusnummer procesreden 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de procesreden (thesaurus 2010).
In combinatie met het itemnummer uit deze thesaurus (veld MFBPRR) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=MFBPRR, TSNR=THMFBR


Het veld komt voor in: