Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus verwijzing tekstmodule (=103)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THMODU Thesaurus verwijzing tekstmodule (=103) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de tekstmodule (thesaurus 103).
In combinatie met de tekstmodule (TXMODU) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=TXMODU, TSNR=THMODU


Het veld komt voor in: