Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Naam item 4 posities

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THNM4 Naam item 4 posities 4 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een naam van 4 posities.

Blanco = geen betekenis


Het veld komt voor in: