Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurusverwijzing basiseenheid product

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THPREH Thesaurusverwijzing basiseenheid product 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de 'basiseenheid' van de PRK (thesaurus 2).
In combinatie met het itemnummer uit deze thesaurus (veld PREENH) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=PREENH, TSNR=THPREH


Het veld komt voor in: