Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurusverwijzing Preferentie status (1570)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THPRFSTS Thesaurusverwijzing Preferentie status (1570) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving.

Het thesaurusnummer van de preferentie status bevat altijd de waarde 1570 (TSNR =1570). In combinatie met de preferentiestatus (ZRPRFSTS) kan worden bepaald of een bepaald ZI-nummer (ZINR) als preferent is aangeduid door de desbetreffende verzekeraar (ZRUZOVI).


Het veld komt voor in: