Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus RZV rationaliteit (1520)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THRZVR Thesaurus RZV rationaliteit (1520) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Het thesaurusnummer van de RZV-rationaliteit bevat altijd de waarde 1520 (TSNR=1520). In combinatie met deze rubriek(HPRZVR) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 0902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=HPRZVR, TSNR=THRZVR


Het veld komt voor in: