Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus van soorten verpakkingen

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THSOORT Thesaurus van soorten verpakkingen 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Nummer van thesaurus met thesaurusitems van soorten verpakking. Gevuld met 1605.


Het veld komt voor in: