Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus verwijzing soort code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THSRTCDE Thesaurus verwijzing soort code 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de soort inhoud van de waardenlijst (thesaurus 1750).
In combinatie met het itemnummer uit deze thesaurus (veld CODENV) kan de betekenis worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=CODENV, TSNR=THSRTCDE


Het veld komt voor in: