Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurusverwijzing srt tarief/prijs/bedrag (3002)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THSTPB Thesaurusverwijzing srt tarief/prijs/bedrag (3002) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Het thesaurusnummer van het soort tarief/prijs/bedrag bevat altijd de waarde 30 02 (TSNR=3002). In combinatie met het soort tarief/prijs/bedrag (SRTTPB) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 0902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=SRTTPB, TSNR=THSTPB


Het veld komt voor in: