Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus verwijzing tekstsoort (=104)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THTSRT Thesaurus verwijzing tekstsoort (=104) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de tekstsoort (thesaurus 104).
In combinatie met de tekstsoort (TXTSRT) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=TXTSRT, TSNR=THTSRT


Het veld komt voor in: