Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurusnummer (BST902T)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THVNR Thesaurusnummer (BST902T) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld is vervallen.

Historie:
Dit veld was bedoeld om het thesaurusnummer van de thesaurus uit bestand 902 te bevatten, waarop het item in veld THVINR betrekking heeft.
Voor bijvoorbeeld de Contra-Indicaties is dit thesaurusnummer 40.


Het veld komt voor in: