Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Bereidingsvoorschr. thesaurusnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TSBERV Bereidingsvoorschr. thesaurusnummer 4 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van het bereidingsvoorschrift (thesaurus 81).
In combinatie met het itemnummer uit deze thesaurus (veld XSBERV) kan de betekenis worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=XSBERV, TSNR=TSBERV


Het veld komt voor in: