Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurusverwijzig eenh. hoeveelh. generiek naam

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TSGNEH Thesaurusverwijzig eenh. hoeveelh. generiek naam 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de eenheden (thesaurus 2).
In combinatie met het itemnummer uit deze thesaurus (veld GNEENH) kan de betekenis worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=GNEENH, TSNR=TSGNEH


Het veld komt voor in: