Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurusverwijzing Hardheid afleiding (1300)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TSHAAF Thesaurusverwijzing Hardheid afleiding (1300) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de hardheid van afleiding (thesaurus 1300).
In combinatie met het itemnummer uit deze thesaurus (veld HHAFLD) kan de betekenis worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=HHAFLD, TSNR=TSHAAF


Het veld komt voor in: