Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Halffabrikaat thesaurusnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TSHFAB Halffabrikaat thesaurusnummer 4 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de halffabrikaten (thesaurus 78).
In combinatie met het itemnummer uit deze thesaurus (veld XSHFAB) kan de betekenis worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=XSHFAB, TSNR=TSHFAB


Het veld komt voor in: