Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus itemnummer (in nieuwe thesauri)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TSITNR Thesaurus itemnummer (in nieuwe thesauri) 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het itemnummer van de thesaurus.

Het veld TSITNR is een numeriek veld. Voorloopnullen gelden dus niet.!!!!.

Indien TSITNR vanuit een ander bestand wordt aangeroepen, waarin de veldlengte nog 3 lang is, dan is het nummer voorlopig nog gemaximeerd tot 999.

Een uitzondering hierop is de thesaurus 40. Daar de oude bestanden voor bewaking op contra-indicatie per 4-2007 reeds komen te vervallen en de nieuwe bestanden reeds aanwezig zijn, is besloten de nieuwe codes voor zwangerschap, kinderwens en borstvoeding wel een hoger nummer toe te kennen.

De nummers boven de 900000 zullen door Z-Index niet worden gebruikt.


Het veld komt voor in: