Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Kleur thesaurusnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TSKLEU Kleur thesaurusnummer 4 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Het thesaurusnummer van de kleuren bevat altijd de waarde 079 (TSNR=079). In combinatie met de kleur kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 0902.

Met andere woorden:

1. voor de rubriek XSKLEU geldt: BSTNUM=0902, TSITNR=XSKLEU, TSNR=TSKLEU

2. voor de rubriek MHKLEU geldt: BSTNUM=0902, TSITNR=MHKLEU, TSNR=THKLEU


Het veld komt voor in: