Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurusverwijzing Tekstmodule (103)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TSMODU Thesaurusverwijzing Tekstmodule (103) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de tekstmodule (thesaurus 103).
In combinatie met de tekstmodule (TXMODU) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=TXMODU, TSNR=TSMODU


Het veld komt voor in: