Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurusnummer (in nieuwe thesauri)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TSNR Thesaurusnummer (in nieuwe thesauri) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer.


Het veld komt voor in: