Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurusverwijzing aanvullende voorwaarde (1701)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TSVRW Thesaurusverwijzing aanvullende voorwaarde (1701) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de aanvullende voorwaarde (thesaurus 1701).
In combinatie met de aanvullende voorwaarde voor de medicatiebewaking (MDVRW) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden:
BSTNUM=0902, TSITNR=MDVRW, TSNR=TSVRW


Het veld komt voor in: