Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Omrekeningsfactor naar aantal dagen

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TTEHAD Omrekeningsfactor naar aantal dagen 12 N NHG
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de omrekeningsfactor naar het aantal dagen.
In de beschrijving van de NHG-tabel Gebruiksvoorschrift van het NHG wordt de inhoud van dit veld als 'rekeneenheid' beschreven.

Voorbeeld :
nummer............. : 013............ 022
kode............... : UW............. W
omschrijving....... : per 12 uur..... per week
omrekeningsfactor.. : 0.5............ 7


Het veld komt voor in: