Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Memocode tijdseenheid

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TTEHMK Memocode tijdseenheid 2 A NHG
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de memocode van de tijdseenheid.

De memocode voor een tijdseenheid kan mogelijk in de toekomst aangepast moeten worden. Dit onderliggende nummer zal NOOIT aangepast worden.

De memocode is handig voor de gebruiker. Het unieke nummer is vanwege haar uniciteit zeer bruikbaar bij de opslag in het EPD en in de onderlinge communicatie.


Het veld komt voor in: