Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Tekstmodule

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TXMOD Tekstmodule 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld is gevuld met een itemnummer uit thesaurus 103 (bestand 902).


Thesaurus 103 bevat de tekstmodules.

Voorbeelden:
011 Contra-indicatie aanvullende teksten
017 Reden minimum leeftijd in mnd (CI)
218 Bewakingsteksten
073 Zorg Registratie Systeem
216 Regeling Zorg Verstrekking voorwaarden aanvullende tekst
605 MFB-actietekst

De tekstmodule (216) dient gebruikt te worden samen met de tekstsoort om de betreffende tekst op te zoeken in bestand 921/922.

NB: Per april 2021 is dit veld niet meer gevuld in BST031.


Het veld komt voor in: