Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Tekstmodule indicatie

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TXMODI Tekstmodule indicatie 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld is gevuld met waarde 401 (afkomstig uit thesaurus 103 = tekstmodule). Dit dient samen met tekstsoort=400 (basistekst, waarde uit thesaurus 104) gebruikt te worden om de volledige indicatietekst op te zoeken in bestand 921/922 via: TXMODU=401 & TXSRT=400 & TXKODE=indicatie_id


Het veld komt voor in: