Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Tekst verwijzing

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TXSRT Tekst verwijzing 3 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld is gevuld met een waarde 150 afkomstig uit thesaurus 104 (tekstsoort).

De tekstmodule (TXMOD) en tekstsoort (TXSRT) dienen gebruikt te worden om in bestand 921/922 de volledige tekst op te zoeken.

NB: Per april 2021 wordt dit in BST031 leeg uitgeleverd.


Het veld komt voor in: