Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Vergoedingsprijs

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VEGPRS Vergoedingsprijs 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
In de periode van 1-9-2003 t/m 1-2-2004 was deze rubriek vervallen.
Een vergelijkbare rubriek was toen opgenomen in bestand BST040T.
Deze rubriek heeft de volgende betekenis:

Omschrijving:
De vergoedingsprijs kan gebruikt worden bij de declaratie van WMG-artikelen (=receptplichtige geneesmiddelen) De vergoedingsprijs is 0 bij niet-WMG artikelen.

Bij WMG-artikelen is de vergoedingsprijs VEGPRS gelijk aan de inkoopprijs PGIKPR, tenzij de maximumprijs(>0) vermenigvuldigd met de inkoophoeveelheid € (VPMAXP * VPINHV) kleiner is dan de inkoopprijs (PGIKPR).

Samenvattend:

Voor alle artikelen niet-WMG (WTGKOD=9): VEGPRS = 0
Voor alle artikelen met VPMAXP>0 en (VPMAXP*VPINHV) Anders: VEGPRS=PGIKPR


Het veld komt voor in: