Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Aantal deelverpakkingen

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VPDLAA Aantal deelverpakkingen 5 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Het aantal deelverpakkingen geeft het totaal aantal deelverpakkingen per hoofdverpakking weer. Bij tabletten kan dit bijvoorbeeld het aantal strips bevatten per doosje en bij vloeistoffen het aantal ampullen of flacons.

Het aantal deelverpakkingen wordt vastgelegd in samenhang met de rubriek "Deelverpakking omschrijving kode" (VPDLOM).

Voor de samenhang en het gebruik van de rubrieken die tesamen een verpakking beschrijven, zie de rubriek "Hoofdverpakking omschrijving kode" (VPHFOM).


Het veld komt voor in: