Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Hoeveelheid per deelverpakking

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VPDLHV Hoeveelheid per deelverpakking 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De hoeveelheid per deelverpakking geeft de inhoud per deelverpakking weer. Uitgedrukt in de basiseenheid verpakking (XSDLEH).

Bijvoorbeeld:
Deelverpakkingomschrijving Hoeveelheid per deelverpakking
========================== ==============================
Strip            300
Flacon           100
Ampul            5


Voor de samenhang en het gebruik van de rubrieken die tesamen een verpakking beschrijven, zie de rubriek "Hoofdverpakking omschrijving kode" (VPHFOM).


Het veld komt voor in: