Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Aantal hoofdverpakkingen

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VPHFAA Aantal hoofdverpakkingen 5 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Het aantal hoofdverpakkingen geeft het aantal omverpakkingen weer. De hoofdverpakking wordt vastgelegd in samenhang met de rubriek "Hoofdverpakking omschrijving kode" (VPHFOM).


Het veld komt voor in: