Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Hoofdverpakking omschrijving kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VPHFOM Hoofdverpakking omschrijving kode 3 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De hoofdverpakking omschrijving kode bevat een nummer die verwijst naar een item in thesaurus 9.

Zie Thesaurus 9 "Hoofdverpakking omschrijvingen" voor in gebruik zijnde omschrijvingen (THNR=009).
Algemeen:
--------
Een verpakking wordt door de volgende rubrieken beschreven:

Rubriek VPHFAA - Aantal hoofdverpakkingen Rubriek VPHFOM - Hoofdverpakking omschrijving kode Rubriek VPDLAA - Aantal deelverpakkingen Rubriek VPDLOM - Deelverpakking omschrijving kode Rubriek VPDLHV - Hoeveelheid per deelverpakking Rubriek VPDLEH - Basiseenheid verpakking

Rekenkundig zijn een aantal totalen eenvoudig af te leiden uit een aantal verpakkings rubrieken:

1. Totaal aantal basiseenheden per verpakking:

= Aantal hoofdverpakkingen X aantal deelverpakkingen X hoeveelheid per deelverpakking = Rubriek VPHFAA X Rubriek VPDLAA X Rubriek VPDLHV

2. Totaal aantal basiseenheden per hoofdverpakking:

= Aantal deelverpakkingen X hoeveelheid per deelverpakking = Rubriek VPDLAA X Rubriek VPDLHV

3. Totaal aantal deelverpakkingen per verpakking:

= Aantal hoofdverpakkingen X aantal deelverpakkingen = Rubriek VPHFAA X Rubriek VPDLAA


Het veld komt voor in: