Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Kode vervaldatum

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VPKBWR Kode vervaldatum 1 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Let op! De vulling van dit veld is onbetrouwbaar. Wij adviseren u dit veld niet te gebruiken. Niet bij alle artikelen is dit veld consequent gevuld.


(De kode vervaldatum is bedoeld om aan te geven dat een artikel beperkt houdbaar is na aanbreken van de verpakking. Het artikel is na aanbreken niet meer houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking staat)
Mogelijk waarden zijn:
V = de verpakking heeft een beperkte houdbaarheid na aanbreken.
[blanco = de productverantwoordelijke heeft niet aangegeven dat het artikel beperkt houdbaar is na aanbreken]


Het veld komt voor in: