Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Kode EA-Systeem

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VPKEAS Kode EA-Systeem 1 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De kode EAS wordt alleen gevuld bij EU-geregistreerde geneesmiddelen die geschikt zijn voor het eenheid aflever systeem (apart verpakte producteenheden) . Voor nationaal geregistreerde geneesmiddelen (RVG-registratie) is dit veld niet gevuld. Geneesmiddelen krijgen daar de deelverpakkingsomschrijving EAV of EAG (veld deelverpakking in bst004 VPDLOM=46 of 2).

Mogelijke waarden:

Blanko = geen betekenis

1 = EU-geregistreerd geneesmiddel geschikt voor het Eenheids Aflever Systeem


Het veld komt voor in: