Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Kode koelkast

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VPKKLK Kode koelkast 1 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De kode koelkast geeft voor de APOTHEEK aan of het middel gekoeld moet worden bewaard. De bewaarcondities bij de patient of tijdens gebruik van het geneesmiddel of tijdens vervoer kunnen afwijken.

Blanko = geen betekenis
K = Het artikel bewaren in een koelkast: tussen 2 en 8 graden Celsius.
D = Het artikel bewaren in diepvries: lager dan -20 graden Celsius.
(L = Het artikel bewaren in een koelcel: tussen 6 en 15 graden Celcius. - vervallen per februari 2018)

NB: In april 2022 is de verdeling als volgt:
- 109.000 ZI-nummers zonder koelkastcode;
- 4.000 ZI-nummers met code "K";
- 100 ZI-nummers met code "D";


NB2: De EMA hanteert voor geneesmiddelen (guideline on declaration of storage conditions 19 november 2007) het volgende uitgangspunt: "Houdbaarheidscondities op verpakkingen moeten beperkt worden tot condities die in de praktijk uitvoerbaar zijn". Daarom kent de EMA nog slechts 5 smaken aan houdbaarheidscondities:
- geen houdbaarheidscondities;
- niet bewaren boven 30 graden;
€ - niet bewaren boven 25 graden;
- bewaren in de koelkast;
- bewaren in de diepvriezer.
€


Het veld komt voor in: