Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: U/N kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VPKUNV U/N kode 1 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De U/N kode geeft de status van de verpakking weer en wordt gebruikt in samenhang met de U/N datum (XPKUND). De volgende statussen worden onderscheiden:
[N = Nieuw in de handel (deze code wordt niet meer gebruikt)]
U = Uitverkoop; product gaat binnenkort uit de handel
V = Vervallen
W = Mag wettelijk niet meer worden verhandeld
Wanneer een productverantwoordelijke aangeeft dat een artikel gaat vervallen, zal dit artikel in de maanden vóór het bereiken van die vervaldatum de code U (uitverkoop) krijgen. Na het bereiken van de vervaldatum zal het artikel eenmalig in de G-Standaard met de code V (vervallen) worden uitgeleverd.

Bij geregistreerde geneesmiddelen kan de registratieautoriteit (CBG of EMA) de handelsvergunning intrekken of schorsen. Na intrekking (om economische reden) van een handelsvergunning wordt een uitverkooptermijn van 12 maanden gehanteerd. Het artikel zal dan gedurende 12 maanden met de status U (uitverkoop) worden uitgeleverd. Na 12 maanden zal het artikel éénmalig de status W krijgen.Als de datum die de wetgever hanteert wordt overschreden mag het middel niet meer worden verhandeld. De letter W geeft aan dat deze status is bereikt en dat het middel bij de eerst volgende uitgave zal worden verwijderd.


Het veld komt voor in: