Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Kode wet op de geneesmiddelen

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VPKWGM Kode wet op de geneesmiddelen 1 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De kode wet op de geneesmiddelen (=afleverstatus) geeft bij een geneesmiddel de afleverstatus aan (receptplichtig of niet-receptplichtig).

Voor geregisteerde geneesmiddelen stelt de registratie-autoriteit (CBG of EMA) de afleverstatus van een geneesmiddel vast. (zie art.56 e.v. Geneesmiddelenwet). Dit kan zijn:
R (UR) = aflevering uitsluitend op recept
A (UA) = niet-receptplichtig, aflevering uitsluitend in de apotheek
D (UAD) = niet-receptplichtig, aflevering uitsluitend in apotheek of drogist
V (AV)= niet-receptplichtig, algemeen verkrijgbaar.


Voor niet-geregistreerde geneesmiddelen bestaan de volgende status:
R (UR)= receptplichtig geneesmiddel
A (UA)=niet-receptplichtig geneesmiddel, aflevering uitsluitend in apotheek
Omdat wettelijk gezien niet-geregistreerde geneesmiddelen alleen in de apotheek ter hand gesteld mogen worden, bestaat voor deze geneesmiddelen de status UAD en AV niet. (tot 30-6-2013 werden deze met "blanco"(NVT) uitgeleverd)

Voor alle niet-geneesmiddelen is de verstrekkingsstatus niet van toepassing.
blanco (NVT)= niet van toepassing, er is sprake van een niet-geneesmiddel.

NB: Feitelijk wordt dit veld gevuld met codes die voorkomen in thesaurus 1022. Pas sinds juli 2013 worden de codes V (AV) en D (UAD) uitgeleverd. Vroeger werd dit veld gevuld met codes uit de (oude) thesaurus 55. Daarin stond en ook nog de codes O (opiumwet in volle omvang), C (opiumwet in beperkte omvan g) en S (wet sera en vaccins). De codes O, C en S worden al sinds 2002 niet meer uitgeleverd in de G-Standaard .

NB2: De code A (UA) werd niet gebruikt tussen 1-9-2003 (afschaffing UA-status) en 1-7-2007 (invoering geneesmiddelenwet en herintroductie UA-status).Het veld komt voor in: