Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Maximumprijs VWS

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VPMAXP Maximumprijs VWS 12 N Min. van VWS
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
omschrijving:

In het kader van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) worden tweemaal per jaar door het de Minister van VWS maximumprijzen vastgesteld voor geneesmiddelen.
De maximumprijs is de maximale prijs die leveranciers van geneesmiddelen in rekening mogen brengen aan afleveraars van geneesmiddelen.
De maximumprijs wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde prijs van vergelijkbare geneesmiddelen in de referentielanden.

Tot 2019 waren de referentielanden: België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 2020 zijn de referentielanden: België, Frankrijk, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

De maximumprijs is alleen gevuld bij geneesmiddelen waarvoor VWS een maximumprijs heeft vastgesteld.

De maximumprijs in veld VPMAXP is weergegeven in prijs per eenheid. Om de maximumprijs van de totaalverpakking te berekenen dient deze prijs vermenigvuldigd te worden met de inkoophoeveelheid (VPINHV).

(N.B.: tot september 2014 kon de maximumprijs per totaalverpakking berekend worden door deze prijs te vermenigvuldigen met het aantal hoofdverpakkingen (VPHFAA) maal het aantal deelverpakkingen (VPDLAA) maal de hoeveelheid per deelverpakking (VPDLHV).) ‚+€Het veld komt voor in: