Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: WTG-kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
WTGKOD WTG-kode 1 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

In de periode van 1-9-2003 t/m 1-2-2004 was deze rubriek vervallen.
Een vergelijkbare rubriek was toen opgenomen in bestand BST040T.
Deze rubriek heeft de volgende betekenis:

De WTG-code (vanaf 1-10-2006 WMG-code geheten) geeft de WMG status van een artikel weer.


1 = WMG artikel, staat afgedrukt in Z-Index vergoedingenlijst.
2 = Aanhangsel WMG artikel.
3 = WMG artikel dat niet meeloopt in de clustering. (vervallen per 1-3-2020)
4 = Aanhangsel WMG artikel dat niet meeloopt in de clustering (vervallen per 1-3-2020).
5 = WMG-tarief voor Kliniekverpakking.(vanaf 1-1-2007)
9 = Niet WMG-tarief toepassen.


Wanneer van een geneesmiddel met één registratienummer meerdere verpakking in d G-Standaard staan, zal één van deze verpakkingen WMG-code 1 hebben, de andere verpakkingen zullen WMG-code 2 krijgen. Voor parallel-import geldt dat indien e verschillende parallel-verpakkingen van één geneesmiddel in de G-Standaard staan, slechts één verpakking WMG-code 1 zal krijgen, de anderen krijgen code 2

Een beperkt aantal artikelen keeg WMG-code 3 of 4. Het gaat om artikelen die om diverse redenen (bijvoorbeeld ondeelbare verpakking, of uitspraak van de rechter) niet geclusterd kunnen worden met andere geneesmiddelen. Per 1-3-2020 is de "reden niet clusteren" in bestand 031 komen te vervallen, daarmee hebben alle artikelen die tot 1-3-2020 WMG-code 3 of 4 hadden een andere WMG-code gekregen, namelijk 1 of 2.

Kliniekverpakkingen krijgen altijd WMG-code 5.

NB: Het onderscheid tussen WMG code 1/2/3/4/5 is feitelijk sinds 2003 niet meer relevant. Het gaat om een puur technisch onderscheid met een historische oorsprong. Feitelijk is alleen van belang het verschil tussen code 9 (buiten-WMG) en de andere (wel WMG) codes.


Het veld komt voor in: