Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Land van herkomst kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XALND Land van herkomst kode 3 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Het land van herkomst is alleen gevuld bij parallel geïmporteerde geneesmiddelen of parallel gedistribueerde geneesmiddelen.

Bij parallel geïmporteerde geneesmiddelen (met een RVG-parallel registratie) is dit veld gevuld met een verwijzing naar het land waaruit de parallel-verpakking afkomstig is.

Bij parallel gedistribueerde geneesmiddelen (met een EU-registratie) is dit veld gevuld met een verwijzing naar het land waar de handelsvergunninghouder van het oorspronkelijke geneesmiddel gevestigd is, tenzij deze in Nederland gevestigd is, dan wordt hier een verwijzing naar de code EU (Europa) opgenomen.


Het veld komt voor in: