Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Mutatie datum - Niet meer gevuld

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XNB4DD Mutatie datum - Niet meer gevuld 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De mutatiedatum is sinds juli 2017 niet meer gevuld. U treft in deze rubriek nu overal de waarde '00000000' aan.


Het veld komt voor in: