Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Datum intrekking handelsvergunning

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XPDODD Datum intrekking handelsvergunning 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Bij ieder geregistreerd geneesmiddel behoort een einddatum van de registratie.

De einddatum van de registratie kan op twee manieren tot standkomen:
A. Intrekken (voorheen "doorhalen")
B. Schorsen, zie datum schorsing.

Het intrekken geschiedt op aangeven van de handelsvergunninghouder.

Nadat het verzoek tot intrekking door de handelsvergunninghouder door de registratieautoriteit (CBG of EMA) is gehonoreerd wordt de datum doorhaling gevuld. Het middel met het doorgehaalde RVG of EU nummer mag nog gedurende een looptijd van 12 maanden worden verhandeld, afgeleverd en ter hand gesteld. Na ommekomst van voornoemde 12 maanden mag het middel niet langer in voorraad zijn, worden verhandeld of ter hand worden gesteld.


Het veld komt voor in: