Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Datum invoer verpakking

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XPIHDD Datum invoer verpakking 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

0 = Datum is niet ingevuld

De rubriek bevat de datum waarop de verpakking in de handel is gekomen.


Het veld komt voor in: