Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: U/N datum

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XPKUND U/N datum 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De vulling van de U/N datum is DDMMJJJJ.
Dit veld moet worden gelezen in combinatie met de U/N kode (VPKUNV).


Indien U/N kode is gevuld met "U" geeft de U/N datum de datum waarop het ZI-nummer komt te vervallen.


Indien U/N kode is gevuld met "V" of "W" geeft de U/N datum de datum waarop het ZI-nummer is komen te vervallen.


Het veld komt voor in: